Skip to content

cloud stages

azure automation

Als stagiair voor de opdracht Azure Automation krijg je de kans om praktische ervaring op te doen met het implementeren van DevOps, het verbeteren van de beveiliging, het gebruiken van templates en het opzetten van governance in een Azure-omgeving. Je werkt samen met ons cloud team en krijgt de mogelijkheid om te leren van ervaren professionals in het vakgebied.

JOUW TAKEN OMVATTEN, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT: 

 • Onderzoek doen naar verdere Azure automatiseringsmogelijkheden

 • Het identificeren, implementeren en automatiseren van beveiligingsmaatregelen en best practices in een Azure-omgeving

 • Het verkennen en gebruiken van Bicep-templates voor het automatisering van Azure-resources

 • Het opzetten van governance-richtlijnen en -beleid voor het beheer van Azure-resources

 • Azure monitor en management mogelijkheden verder onderzoeken (Arc, Azure Lighthouse)

 • Het documenteren van de uitgevoerde taken, inclusief de gedane onderzoeken, ontwerpen en implementaties

Op het einde van de stageopdracht lever je volledig geautomatiseerde oplossingen (inderdaad, meerdere) af, op basis van PowerShell, Azure Runbooks, bicep, Azure Lighthouse en playbooks, API calls en nog veel meer interessante technologieën.

vereiste vaardigheden

Om deze stageopdracht succesvol uit te voeren, zijn de volgende vaardigheden en kwalificaties nuttig:

 • Basiskennis van Azure-services en -architectuur

 • Autonoom werken en initiatief durven nemen

 • Begrip van logica binnen scripts

 • Interesse in cloud en security en dit binnen het Microsoft ecosysteem

 • Goede documentatievaardigheden en het vermogen om technische informatie duidelijk te communiceren.

Tijdens je stage zul je worden begeleid door een ervaren stagebegeleider en kan je ook rekenen op de professionals binnen ons cloud team. Zij zullen je ondersteunen bij je onderzoeken, de implementatie van de oplossingen en het verstrekken van feedback op je werk. Regelmatige vergaderingen zullen worden gehouden om de voortgang te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

CO-PILOT EN aI BINNEN EEN MSP

Orbid erkent de groeiende rol van kunstmatige intelligentie (AI) en willen graag de mogelijkheden ervan onderzoeken in het kader van een Managed Service Provider (MSP). Als stagiair zul je ons helpen bij het onderzoeken, implementeren en documenteren van het gebruik van Co-Pilot en AI binnen een MSP.

JOUW TAKEN OMVATTEN, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT: 

 • Onderzoek doen naar AI-toepassingen binnen een MSP-omgeving en de mogelijke voordelen ervan identificeren.

 • Het identificeren van bedrijfsprocessen binnen een MSP die kunnen profiteren van AI-gebaseerde automatisering en verbetering.

 • Het identificeren van bedrijfsprocessen binnen een MSP die kunnen profiteren van AI-gebaseerde automatisering en verbetering.

 • Het documenteren van de uitgevoerde taken, inclusief het onderzoek, de ontwerpen en de implementaties.

Tijdens deze stageopdracht wordt van je verwacht dat je de volgende resultaten oplevert:

 • Een gedetailleerd onderzoeksrapport over AI-toepassingen binnen MSP’s en de potentiële voordelen ervan.

 • Een gedocumenteerd plan met geïdentificeerde bedrijfsprocessen die kunnen profiteren van AI-gebaseerde optimalisatie.

 • Een implementatierapport met gedetailleerde stappen en technieken die worden gebruikt om Co-Pilot en AI-oplossingen te implementeren in de MSP-omgeving.

 • Een set van documentatie die de uitgevoerde taken, onderzoeken, ontwerpen en implementaties beschrijft.

vereiste vaardigheden

Om deze stageopdracht succesvol uit te voeren, zijn de volgende vaardigheden en kwalificaties nuttig:

 • Interesse in het toepassen van AI binnen bedrijfsomgevingen, met name MSP’s.

 • Analytische vaardigheden om bedrijfsprocessen te identificeren die kunnen worden geoptimaliseerd met AI-oplossingen.

 • Interesse in cloud en security binnen het Microsoft ecosysteem

 • Goede documentatievaardigheden en het vermogen om technische informatie duidelijk te communiceren.

Tijdens je stage zul je worden begeleid door een ervaren stagebegeleider en kun je rekenen op de hulp van onze ervaren professionals binnen ons team. Zij zullen je ondersteunen bij je onderzoeken, de implementatie van oplossingen en het verstrekken van feedback op je werk. Regelmatige vergaderingen zullen worden gehouden om de voortgang te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.