Skip to content

netwerkbeheer stages

Vergelijking van Aruba clearpass en fortinac i.c.m aruba wireless/switching & fortigate firewall

Aruba Clearpass en FortiNAC zijn twee oplossingen voor netwerktoegangscontrole (NAC) die gebruikt kunnen worden om de beveiliging, zichtbaarheid en compliance van netwerkapparaten te verbeteren. Beide oplossingen bieden functies zoals het identificeren en profileren van apparaten, het toewijzen van rollen en policies,... Echter, er zijn ook verschillen in de architectuur, integratie met third-party vendors, schaalbaarheid en kosten van beide oplossingen.

wat zijn jouw taken voor deze opdracht?

 • Functionaliteit: welke functies bieden beide oplossingen aan en hoe presteren ze in verschillende scenario’s?

 • Compatibiliteit: hoe goed integreren beide oplossingen met andere netwerkcomponenten, zoals switches, firewalls, draadloze access points, etc.?

 • Schaalbaarheid: hoe goed kunnen beide oplossingen omgaan met een groeiend aantal apparaten en gebruikers op het netwerk?

 • Kosten: wat zijn de initiële en operationele kosten van beide oplossingen en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

De verwachte resultaten van deze stageopdracht zijn:

 • Een literatuurstudie over de achtergrond, concepten en technieken van NAC.

 • Een testomgeving waarin beide oplossingen geïnstalleerd en geconfigureerd worden.

 • Een testplan waarin de criteria en methoden voor de vergelijking worden vastgelegd.

 • Een testrapport waarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd.

Netwerkbeheer met aruba central en aruba netedit, gemonitord door aruba uxi

Het doel van deze stageopdracht is om te leren hoe je een netwerk kunt opzetten, configureren, monitoren en troubleshooten met behulp van Aruba Central en Aruba NetEdit. Je zult ook de voor- en nadelen van beide producten onderzoeken en vergelijken. Verder ga je dit alles ook combineren met Aruba UXI sensoren en het nut van dit product bij bedrijven bespreken.

wat zijn jouw taken voor deze opdracht?

 • Maak kennis met Aruba Central en Aruba NetEdit, twee producten van Aruba Networks voor netwerkbeheer.

 • Creëer een netwerkomgeving met Aruba switches en verbind ze met Aruba Central en Aruba NetEdit.

 • Leer hoe je Aruba Central kunt gebruiken om je netwerk te beheren vanuit de cloud.

 • Leer hoe je Aruba NetEdit kunt gebruiken om je netwerk te configureren met geavanceerde mogelijkheden, zoals validatie, implementatie en troubleshooting.

 • Vergelijk de verschillen, overeenkomsten, sterktes en zwaktes van Aruba Central en Aruba NetEdit.

 • Bespreek hoe Aruba UXI zich verhoudt tot een netwerk van Aruba producten, en hoe dit nuttig kan zijn binnen bedrijven.

secure wireless access in a cloud world

Het Orbid netwerkteam staat in voor een efficiënt en veilig beheer van performante netwerken bij onze klanten. Om de draadloze toegang tot de bedrijfsnetwerken op een gebruiksvriendelijke en veilige manier in te regelen onderzoekt Orbid de verschillende endpoint management en network access control (NAC) oplossingen.

Via cloud-based endpoint management en network access control kunnen we via een centraal beheerde plek toegang tot het bedrijfsnetwerk regelen om een Zero Trust Network te bekomen.

wat zijn jouw taken voor deze opdracht?

 • De verschillende NAC-oplossingen van Aruba en Microsoft uitspitten d.m.v. demo-omgevingen en een grondig begrip krijgen van hoe deze systemen technisch werken.

 • Deze verschillende oplossingen integreren binnen de verschillende endpoint management mogelijkheden van Microsoft.

 • De verschillende oplossingen met elkaar vergelijken op vlak van security, gebruiksgemak, limitaties en het kostenplaatje.

fortinet fortisiem integratie met aruba networkdevices

Het Orbid netwerkteam staat in voor de continuïteit en veiligheid van de netwerken bij onze klanten. Verder is centraal beheer tegenwoordig een must-have voor netwerkbeheerders.

Een belangrijk onderdeel van dit centraal beheer is het verzamelen van events en logs in een SIEM (Security Information & Event Management). SIEM kan ons als IT partner inzichten geven in de gezondheid van de netwerken van onze klanten.

wat zijn jouw taken voor deze opdracht?

 • De SIEM oplossing van Fortinet (FortiSiem) volledig van de grond af opzetten binnen een demo omgeving. Ook leer je alle technische aspecten van deze oplossing kennen.

 • Je bekijkt de mogelijkheden voor de integratie met Aruba networking devices, zowel lokaal beheerde toestellen als toestellen beheerd via de cloud. Welke data kan er gestuurd worden naar de SIEM server en wat kan ermee gedaan worden.

 • Het uitwerken van een automatische rapportering die onze servicedesk direct op de hoogte brengt bij het voordoen van technische problemen in het netwerk van onze klanten.

netwerkoptimalisatie via sdwan & sdbranch

Het Orbid netwerkteam staat in voor een efficiënt beheer van performante netwerken bij onze klanten. Om het beheer van internetlijnen te optimaliseren zodat eindgebruikers sneller kunnen werken, onderzoekt Orbid de oplossingen die SDWAN en SDBranch bieden. Via SDWAN kunnen internetlijnen softwarematig en gecentraliseerd beheerd worden.

SDBranch biedt de mogelijkheid om via één toestel de netwerken van verschillende vestigingen van een bedrijf te beheren.

wat zijn jouw taken voor deze opdracht?

 • SDWAN en SDBranch oplossingen van Watchguard, Fortigate en Aruba technisch uitspitten d.m.v. demo-omgevingen en een grondig begrip krijgen van hoe deze systemen technisch werken.

 • SDWAN vergelijken met firewall on prem: wat zijn de voor- en nadelen, welke oplossing is te verkiezen in welke situatie?

 • De verschillende SDWAN en SDBranch oplossingen van Watchguard, Fortigate en Aruba met elkaar vergelijken: wat zijn voor- en nadelen op technisch vlak, welke limitaties zijn er, wat is het kostenplaatje?

 • Bijkomend bekijk je de mogelijkheden van Zero Trust Network Access waarbij op basis van policies en rollen toegangen voor gebruikers bepaald worden, met als doel de internetlijnen van het bedrijf te ontlasten bij thuiswerk.

watchguard edpr als toegevoegde waarde

In deze online wereld is security van het grootste belang. Een anti-malware oplossing en een firewall kent iedereen wel, maar is dat wel voldoende?

WatchGuard Endpoint Protection, Detection & Response bevat de technologieën die nodig zijn om geavanceerde cyberaanvallen op endpoints te stoppen, waaronder next-gen antivirus (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR) en DNS-filteroplossingen.

wat zijn jouw taken voor deze opdracht?

 • Gedetailleerde studie van WachGuard EPP (Endpoint Protection) en van WatchGuard EDR (Detection & Response) inclusief technische vereisten en kostenplaatje.

 • Een antwoord bieden op vragen zoals: Wat is de meerwaarde ten opzichte van een anti-malware oplossing zoals de MS Defender for EndPoints? In welke situatie is het aan te bevelen? Wat zijn de voor- en nadelen?

 • Opzetten POC - installatie, configuratie, monitoring en rapportering.

 • Optioneel: Vergelijking met Fortinet Endpoint protection.